Weboldalunkon cookie-kat használunk Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, a felhasználói élmény növelése érdekében.

Az "Elfogadom" gomb megnyomásával Ön elfogadja a beállításokat, de igény szerint módosíthatja is ezeket.

Menü

Nyerd meg és tekerj - Játékszabályzat

PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerd meg és tekerj!

Játékszabályzat

Az ALLIANZE-VESZPRÉM Záloghitel Korlátolt Felelősségű Társaság (Pesti Ékszer) 8200 Veszprém, Jutasi út 10. 1. em. 15. szám alatti gazdasági társaság – a továbbiakban Szervező - nyereményjátékot (Játék) indít „Nyerd meg és tekerj!” néven.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

 A Játékos a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, szabályait.

1. Játékosok

A játékban kizárólag

- a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény szerint meghatározott devizabelföldi, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok akik a 4. pontban részletezett játékleírás feltételeinek megfeleltek és magukra nézve kötelezően elfogadják ezen játékszabályzat rendelkezéseit.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival visszaél;

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

Ezen előírások a Játék érvényességi feltételei közé tartoznak.

2. A nyereményjáték időtartama:

A Játékban kizárólag 2021. május 24. nap 00:01 – 2021. július 04. nap 24:00 időtartam között a Pesti Ékszer 3. pontban meghatározott üzleteiben vagy webshopján történő vásárlással lehet részt venni.

3. A promóció helyszínei:

A Játékban a Pesti Ékszer hivatalos webshopja a www.pestiekszer.hu, valamint a Pesti Ékszer alábbi üzletei vesznek részt:

- 8200 Veszprém, Budapest út 20-28. (Balaton Plaza)      

- 8000 Székesfehérvár, Palotai u 1. (Alba Plaza)      

- 1083 Budapest, Futó u. 37-45. (Corvin Plaza)     

4. Játékleírás

Az a Játékos, aki a 3. pontban meghatározott weboldalon vagy az promócióban résztvevő üzletek valamelyikében a 2. pontban meghatározott promóció időtartama alatt legalább bruttó 30.000.-Ft, azaz Harmincezer Forint értékben terméket vásárol egy vásárlás alkalmával, részt vehet a nyereményjátékban.

Amennyiben a Játékos a Pesti Ékszer valamely üzletében vásárol egy vásárlás alkalmával legalább bruttó 30.000.-Ft, azaz Harmincezer Forint értékben, úgy a vásárlást követően, a kapott egyedi sorszámmal ellátott számla – továbbiakban sorsjegy - birtokában, annak sorszámával jogosult a játékban részt venni. A játékban részt venni kívánó Játékos a vásárlást követően egy külön erre készített formanyomtatványon köteles megadni nevét és e-mail címét vagy telefonszámát, továbbá nyilatkoznia arról, hogy a játékszabályzatot megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Ezen adatok rögzítésére a nyertes értesítése érdekében kerül sor. Játékosnak lehetősége van játékszabályzatot megismerni az üzletekben kihelyezve, a weboldalon, illetve az üzletben történő vásárlást követően kapott tájékoztató elolvasásával.

A Játékos több sorsjeggyel is játszhat a promóció teljes ideje alatt.

Amennyiben a Játékos a Pesti Ékszer webshopján vásárol legalább bruttó 30.000.-Ft, azaz Harmincezer Forint értékben, úgy a Játékos automatikusan részt vesz a nyereményjátékban. A Játékos a nyereményjáték szabályait és az abban történő részvételt a termék kosárba helyezését követően ismerheti meg. Webshopban történő vásárlás útján történő részvétel esetén személyes adatok megadására nincs szükség, a szervező a Játékos nevét és elérhetőségét a rendelés során megadott adatokból ismeri meg. Ebben az esetben a megrendelés száma sorsjegyként funkcionál.

Amennyiben a Játékos vagy a Szervező a vásárlást követő 14 (tizennégy) napon belül él a jogszabályokban és a Pesti Ékszer Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint az elállási jogával, úgy ebben az esetben a Játékos sorsjegye utóbb érvénytelenné válik, a Játékban nem jogosult részt venni.

5. Nyeremény

A méltán világhíres "Designworks" céggel kifejlesztett BMW Cruise kerékpár.

Tulajdonságai:

- Hidroformált aluminium váz

- Frouzen ezüst metál színre fényezett Suntour NCX teleszkópos villa

- Fékek: Shimano BR.M395 tárcsafékek

- Féktárcsák átmérői: 180 mm (elülső), 160 mm (hátul)

- Hajtás: Shimano Nexus, 7 sebességű (bolygókerekes)

- Felnik: Fekete színű, Rody Airline Plus 28"

- Gumiabroncsok: Continental Contact Cruiser "Safety System" rendszerrel

- Nyereg: Selle Royal Freccia, fekete színű

- Markolatok: Ergon GE-1

- Súly: 13 kg.

 

6. Sorsolás

A nyereménysorsolás időpontja: 2021. augusztus hó 02. napja 10 óra 00 perc

A sorsolás helyszíne: 8200 Veszprém, Budapest út 20-28. (Balaton Plaza)

A sorsolás hitelesített számítógépes programmal történik. A sorsolás nyilvános.

7. Nyertes és tartaléknyertes

A nyereménysorsolás alkalmával a nyertes mellé egy tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a kisorsolt nyertes nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek vagy egyéb, a játékszabályzatban meghatározott feltételnek, és így érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ebben az esetben a nyereményre a tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos megfelel a jelen játékszabályzat feltételeinek.

8. Nyeremény átvétele

A Játék nyertesét Szervező a sorsolást követően a sorsolás napján értesíti e-mail útján vagy telefonon és a nyertes sorsjegy számát közzéteszi a www.pestiekszer.hu weboldalon.

A Játék nyertese a nyereményt a sorsolás napját követő 30 napon belül, azaz 2021. szeptember 1. napjáig jogosult átvenni az alábbi helyszínen: Pesti Ékszer üzlet – Balaton Plaza 8200 Veszprém, Budapest út 20-28.

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben nem léphet életbe, amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át.

A Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költsége, stb.) a Nyertest terheli.

9. Egyéb rendelkezések

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

A nyeremény utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét a jelen szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékos vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

Név, elérhetőség elírása miatt a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az promócióval kapcsolatosan és kizárólag a Játék időtartama alatt kezelje.

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen, de nem kizárólagosan a Szervező honlapján: www.pestiekszer.hu).

A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereménysorsolás tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért.

Jelen szabályzatra, a nyereménysorsolásra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereménysorsolásban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Keresés